Serwis dla rodzin osób osadzonych KontaktZaloguj się lub zarejestrujTwoje kontodeklaracja dostępności

Adres korespondencyjny

Ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Zadzwoń do nas

IGB MAZOVIA
+48 22 328 61 41

RegulaminO nasPaczka żywnościowaPaczka chemicznaOferta specjalnaJak działamy?KontaktRegulamin Tpay
wyszukiwarka
OdPaczkidoPaczki > deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej OdPaczkidoPaczki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu OdPaczkidoPaczki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017.11.20. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.11.20.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Strona internetowa nie posiada funkcjonalności umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym. Brakuje na stronie kontrolek zmiany wielkości czcionki, jasnego i ciemnego kontrastu, skali szarości, wsparcia dla czytników ekranu, możliwość poruszania się za pomocą klawiatury po stronie, tekstów alternatywnych oraz menu "skocz do" (skip menu). Został zapewniony dostęp alternetywny umożliwiający zamówienie paczki dla osadzonego. Zamównie można złożyć za pośrednictwem strony internetowej Mazowieckej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, klikając w zakładkę E-paczka.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.08.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Katarzyna Strzelczyk, adres poczty elektronicznej k.strzelczyk@igbmazovia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 328 60 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państowe znajduje się w Warszawie przy ulicy Kocjana 3. Do budynku prowadzi wejście od ul. Kocjana. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest parking, znajdujący się na tyłach budynku.

Portiernia znajduje się na parterze przy głównym wjeździe na obiekt przy ul. Kocjana 3 ( Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli oraz Żoliborza, Biura PGSW). Dalsze przejście bezpośrednio na budynki Sądowe zabezpieczone są bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrach. Do korytarzy na piętrach prowadzą schody i windy w budynkach Sądowych zaś główny budynek PGSW jest parterowy.

W budynku głównym PGSW znajduje się toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wewnętrznym dla gości wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aktualnie trwają prace nad nową stroną internetową w pełni dostosowaną do wymagań prawnych.

Newsletter

Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni

Social Media

Przeczytaj o nas więcej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. OK, zgadzam się.